Brändin kosketuspisteet

Suunnittelemme päivittäiset markkinointitoimenpiteet olemassa olevan yritysidentiteetin pohjalta. Tavoitteena on esittää yhdenmukainen visuaalinen ilme mediasta riippumatta.

Brändigrafiikat

Yritysilmeiden suunnittelu

Logosuunnittelu

Symbolien suunnittelu

Pakkaussuunnittelu

Käyntikorttien suunnittelu

Toimitilojen ilme ja opasteet

Kirjelomakkeiden suunnittelu

Kirjekuorien suunnittelu

Sähköpostiallekirjoitusten suunnittelu

PowerPoint-pohjien suunnittelu

Digitaaliset kosketuspisteet

Kotisivujen suunnittelu

Verkkokauppojen suunnittelu

Laskeutumissivujen suunnittelu

Kampanjasivujen suunnittelu

PowerPoint-esitysten suunnittelu

Sähköpostimarkkinointi

Markkinointimateriaalit

Mainosten suunnittelu

Julisteiden suunnittelu

Messumateriaalit

Suoramainonta