Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilmeen suunnittelu luo kaikelle pohjan

Yritysilmeen suunnittelun tavoitteena on luoda johdonmukaisen ja yhtenäisen brändisi perusta. Voidaan puhua myös visuaalisesta identiteetistä, sillä sen on tarkoitus visuaalisesti esittää se mitä visiota, missiota ja arvoja brändisi edustaa.

Yritysilme ei ole pelkkä logo. Sanotaan, että jos peität mainoksesta yrityksen logon, tulisi yleisilmeestä yhä tunnistaa, mistä yrityksestä on kyse. Jos haluat, että suunnittelemme vain logon tai symbolin, tutustu palveluumme logon suunnittelu.

Valmiin yritysilmeen pohjalta on helppo suunnitella yhtenäisiä sovelluksia tarpeen mukaan. Näitä voivat olla käyntikortit, PowerPoint-esityksetesitteet, lehti-ilmoitukset, kirjelomakkeet, kirjekuoret, nettisivujen ilmesähköpostin uutiskirjeet ja sähköpostiallekirjoitukset.

Mitä yritysilme viestii yrityksestäsi?

Yrityksen visuaalinen ilme luo ensivaikutelman yrityksestä. Se viestii ammattitaidosta, laadusta, toimialasta ja jopa hintatasosta. Ei siis ole yhdentekevää, miltä yrityksesi näyttää. Väreillä, muodoilla ja näiden kontrasteilla on kaikilla mielikuviin vaikuttava voima.

Yritysilmeen suunnittelu, elementit

  • Logo
  • Kuvakieli
  • Graafiset elementit
  • Värimaailma
  • Typografia

Graafinen ohjeisto yritysilmeen tukena

Graafisen ohjeiston tavoitteena on kerätä ilmeen käyttöön liittyvät ohjeet yksiin kansiin. Ohjeiston käyttö pitää huolen siitä, että ilme pysyy johdonmukaisena huolimatta siitä, kuka markkinointia kulloinkin tekee. Tekijät saattavat vaihtua, mutta hyvän yritysilmeen tavoite on säilyä ja pikkuhiljaa kehittyä. Pitkäjänteisyydellä rakennetaan brändejä.