Brändin rakennus

Miksi kannattaa rakentaa yrityksen brändiä

Brändin rakennus on prosessi, joka vaatii tutkimustyötä, strategista ajattelua, graafisen suunnittelun huippuosaamista ja projektijohtamistaitoja. Yrityksen luonteesta riippumatta prosessi on pääpiirteittäin aina sama, mutta sen vaateet ja syvyys vaihtelee. Prosessivaiheiden eliminointi tai järjestyksen vaihtaminen johtaa helposti huonompaan lopputulokseen.

Brändin rakennuksen prosessi Knokilla

Prosessi on vain toimenpiteiden sarja. Ihmiset sen takana luovat yhdessä yrityksestä timantin.

1. Ymmärrys ja löytäminen

Ensimmäisessä vaiheessa teemme tutkimusmatkan yrityksen ytimeen. Tavoitteena on vastata muun muassa kysymyksiin miksi yritys on olemassa, miltä se näyttää viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, mikä tekee yrityksestä ainutlaatuisen, mitkä ovat sen arvot, mitä haasteita on edessä ja ketkä ovat sen parhaimmat asiakkaat ja ketkä pahimmat kilpailijat.

Ydin löytyy kyselemällä,  kuuntelemalla ja yhdessä pohtimalla.

 • Kilpailijakartoitus
 • Tuotteet ja fokus
 • Asiakasprofiilit
 • Positiointi / ainutlaatuisuus
 • Arvot
 • Tarkoitus, missio ja visio

2. Brändin kirkastus

Kun tunnistamme millainen olemme yrityksenä, kirkastuu meille myös mielikuva siitä millainen olemme persoonana. Brändi on kuin ihminen, johon voimme samaistua ja johon luotamme.

Verbaalisen identiteetin elementit

 • persoonallisuus
 • nimi
 • puhetyyli
 • kärkiviestit
 • lupaus
 • tunnuslause

3. Visuaalinen identiteetti

Hyvin rakennettu yritysilme viimeistelee yrityksen persoonallisuuden. Se tukee viestiä, jonka haluamme asiakkaillemme sanoa. Kokonaisuus kirjataan yksiin kansiin brändikirjan  muotoon, jonka avulla voimme ylläpitää yhtenäistä yritysidentiteettiä.

Yritysilmeen elementit

 • logo
 • väripaletti
 • typografia
 • graafiset elementit
 • kuvamaailma
 • symbolit
 • graafinen ohjeisto / brändiohjeisto

4. Brändin kosketuspisteet

Luotu brändi jalkautetaan yrityksen sisällä ja asiakkaiden keskuuteen luomalla erilaisia kosketuspisteitä tarpeiden mukaan. Yleisimmät yrityksen myynnin ja markkinoinnin tukimateriaalit ovat  helposti pohdittavissa, mutta kun halutaan pureutua syvemmälle kohtaamispisteissä, on asiaa hyvä lähestyä palvelupolun kautta. Missä kohtaa palvelupolkua asiakas ja yhteistyökumppanit kohtaavat brändin ja voiko tuohon kohtaamiseen vaikuttaa siten, että yrityksestä syntyy luotettava tunne.

Yleisimmät brändin kosketuspisteet

 • Nettisivut
 • Paperisto (käyntikortit, kirjekuoret, kirjelomakkeet jne.)
 • Esitteet
 • PowerPoint-esitys
 • Lehtimainonta
 • Digitaalinen mainonta
 • Toimitilojen ilme
 • Työvaatteet ja -laitteet