Brändin rakennus

Miksi kannattaa rakentaa yrityksen brändiä?

Brändin rakentaminen on olennainen osa yrityksen hallittua kasvua ja kehitystä. Hyvin rakennettu brändi…

 • auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista
 • syventää asiakasuskollisuutta
 • tukee haluttua hintamielikuvaa
 • tehostaa markkinointiviestintää
 • auttaa rekrytoinnissa
 • kehittää yrityksen kriisikestävyyttä
 • kasvattaa yrityksen kokonaisarvoa
Näytätkö tältä asiakkaillesi? Sumea kuva miehen kasvoista, joista ei voi henkilöä tunnistaa.

Jokaisella yrityksellä on brändi, halusi yritys sitä tai ei. Brändi syntyy siitä, miten asiakkaat ja muut sidosryhmät kokevat yrityksen. Tämä käsitys muodostuu monista tekijöistä, kuten yrityksen tuotteista, palveluista, asiakaspalvelusta, viestinnästä, visuaalisesta ilmeestä ja yrityksen arvoista.

Vaikka jokainen yritys omaa brändin, kaikki yritykset eivät välttämättä panosta brändinsä aktiiviseen rakentamiseen ja hallintaan. Brändi voi kehittyä orgaanisesti ilman yrityksen tietoista panostusta, mutta tämä voi johtaa siihen, että brändin mielikuva ei ole hallittu tai se ei välttämättä vastaa yrityksen haluamaa imagoa.

Jos sinua kiinnostaa yrityksesi brändin rakentaminen ja kehitys, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan mitä voimme tehdä.

Brändin rakennuksen prosessi Knokilla

Brändin rakennus on prosessi, joka vaatii tutkimustyötä, strategista ajattelua, graafisen suunnittelun huippuosaamista ja projektijohtamistaitoja. Yrityksen luonteesta riippumatta prosessi on pääpiirteittäin aina sama, mutta sen vaateet ja syvyys vaihtelee. Prosessivaiheiden eliminointi tai järjestyksen vaihtaminen johtaa helposti huonompaan lopputulokseen.

Prosessi on vain toimenpiteiden sarja. Ihmiset sen takana luovat yhdessä yrityksestä timantin. Olemme jakaneet brändin rakennuksen neljään vaiheeseen, mikä helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista.

1. Ymmärrys ja löytäminen

Ensimmäisessä vaiheessa teemme tutkimusmatkan yrityksen ytimeen. Tavoitteena on vastata muun muassa kysymyksiin miksi yritys on olemassa, miltä se näyttää viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, mikä tekee yrityksestä ainutlaatuisen, mitkä ovat sen arvot, mitä haasteita on edessä ja ketkä ovat sen parhaimmat asiakkaat ja ketkä pahimmat kilpailijat.

Ydin löytyy kyselemällä,  kuuntelemalla ja yhdessä pohtimalla.

 • Kilpailijakartoitus
 • Tuotteet ja fokus
 • Asiakasprofiilit
 • Positiointi / ainutlaatuisuus
 • Arvot
 • Tarkoitus, missio ja visio
Brändin rakentamisen ensimmäinen vaihe: Ymmärrys ja löytäminen (asiakkaat, kilpailijat, tuotteet, positio, tarkoitus, arvot, missio, visio)
Brändin rakentamisen toinen vaihe: Brändin kirkastus (persoonallisuus, puhetyyli, nimi, kärkiviestit, tunnuslause, lupaus)

2. Brändin kirkastus

Kun tunnistamme millainen olemme yrityksenä, kirkastuu meille myös mielikuva siitä millainen olemme persoonana. Brändi on kuin ihminen, johon voimme samaistua ja johon luotamme.

Verbaalisen identiteetin elementit

 • persoonallisuus
 • nimi
 • puhetyyli
 • kärkiviestit
 • lupaus
 • tunnuslause

3. Visuaalinen identiteetti

Hyvin rakennettu yritysilme viimeistelee yrityksen persoonallisuuden. Se tukee viestiä, jonka haluamme asiakkaillemme sanoa. Kokonaisuus kirjataan yksiin kansiin brändikirjan  muotoon, jonka avulla voimme ylläpitää yhtenäistä yritysidentiteettiä.

Yritysilmeen elementit

 • logo
 • väripaletti
 • typografia
 • graafiset elementit
 • kuvamaailma
 • symbolit
 • graafinen ohjeisto / brändiohjeisto
Brändin rakentamisen kolmas vaihe: Yrityksen visuaalinen identiteetti (logo, väripaletti, typografia, graafiset elementit, kuvamaailma, graafinen ohjeisto)
Brändin rakentamisen neljäs vaihe: Brändin kosketuspisteet ja yritysilmeen sovellukset (nettisivusto, paperisto, pakkaukset, mainonta, esitteet, some jne.)

4. Brändin kosketuspisteet

Luotu brändi jalkautetaan yrityksen sisällä ja asiakkaiden keskuuteen luomalla erilaisia kosketuspisteitä tarpeiden mukaan. Yleisimmät yrityksen myynnin ja markkinoinnin tukimateriaalit ovat  helposti pohdittavissa, mutta kun halutaan pureutua syvemmälle kohtaamispisteissä, on asiaa hyvä lähestyä palvelupolun kautta. Missä kohtaa palvelupolkua asiakas ja yhteistyökumppanit kohtaavat brändin ja voiko tuohon kohtaamiseen vaikuttaa siten, että yrityksestä syntyy luotettava tunne.

Yleisimmät brändin kosketuspisteet

 • Nettisivut
 • Paperisto (käyntikortit, kirjekuoret, kirjelomakkeet jne.)
 • Esitteet
 • PowerPoint-esitys
 • Lehtimainonta
 • Digitaalinen mainonta
 • Toimitilojen ilme
 • Työvaatteet ja -laitteet

Haluatko keskustella aiheesta lisää?

Varaa aika kalenteristani kahdenkeskiseen etätapaamiseen. Keskustelen mielelläni aiheesta lisää kanssasi. Etätapaamisessa käytämme Google Meet -ohjelmaa, joka toimii kaikissa selaimissa. Jos taas haluat keskustella kanssani mieluummin puhelimitse, voit yrittää soittaa minulle suoraan tai mainita puhelutoiveesi kalenterivarauksessa. Ja hei – tämä palvelu on sinulle täysin ilmaista. Knokkelaa!