Brändistrategia – termi, josta puhutaan paljon, joka kuuluu liiketoiminnan maailmaan, mutta mitä se todella tarkoittaa? Brändistrategia on olennainen osa jokaisen kasvuhakuisen yrityksen menestystarinaa. Se ei ole pelkästään logojen, värien ja mainoskampanjoiden suunnittelua, vaan se kätkee sisäänsä paljon syvällisempää merkitystä ja suunnitelmallisuutta. Brändistrategia ei ole yhden päivän projekti. Se on pitkän aikavälin suunnitelma, jota tulee arvioida ja päivittää säännöllisesti.

Brändi on enemmän kuin logo

Ensinnäkin, on tärkeää ymmärtää, että brändi ei ole pelkkä logo tai visuaalinen identiteetti. Brändi kuvastaa yrityksen identiteettiä, arvoja, visiota ja lupauksia sen asiakkaille. Se on se tunne, jonka ihmiset kokevat, kun he kohtaavat yrityksen tuotteita, palveluita tai viestintää. (Lue myös lyhyt kirjoitukseni aiheesta, mitä brändi on ja mitä se ei ole)

Brändistrategian syvin olemus

Brändistrategia on suunnitelma, joka ohjaa brändin rakentamista ja ylläpitoa. Se määrittelee, miten yritys aikoo erottua kilpailijoistaan ja luoda merkityksellisen yhteyden asiakkaisiin. Brändistrategia vastaa kysymyksiin kuten: Kuka me olemme? Miksi me olemme olemassa? Miten me aiomme erottua markkinoilla? Mitkä ovat tavoitteemme (taloudellisten tavoitteiden lisäksi)?

Brändistrategian keskeiset elementit

  • Tarkoitus, visio, missio ja arvot: Brändistrategia alkaa määrittelemällä yrityksen miksi yritys on olemassa, mikä on sen tavoitemielikuva, mitä yritys tekee ja millaiset arvot yritystä ohjaa?
  • Kohderyhmä / customer zero: Kuka on yrityksen ideaali asiakas? Brändistrategian tulee huomioida tämä yleisö ja puhutella heitä aidosti oikealla tavalla. Tavoitteena on luoda heimo, joka puhuu brändisi puolesta.
  • Kilpailuetu / ainutlaatuisuus: Miten yritys erottuu kilpailijoistaan? Se voi olla innovaatio, poikkeuksellinen asiakaspalvelu, käänteinen tapa toimia tai jotain muuta ainutlaatuista.
  • Brändin viestintä: Miten yritys viestii brändistään ja tuotteistaan? Brändistrategia määrittelee yrityksen persoonallisuuden ja puhetyylin (tone-of-voice).

Miksi brändistrategia on tärkeä?

Brändistrategia auttaa luomaan yhtenäisen ja vahvan brändin, joka erottuu kilpailijoistaan ja houkuttelee asiakkaita. Brändityö kannattaa, jos yritykselläsi on aikomusta kehittyä, kasvaa, rakentaa mielikuvia, nostaa hintoja tai vahvistaa asiakasuskollisuutta. Se kiteyttää yrityksen ytimen ja auttaa myös jokaista työntekijää ymmärtämään, miksi yritys tekee sitä mitä tekee.

Yhteenvetona, brändistrategia antaa ne suuntaviivat, jotka auttavat yritystä rakentamaan ja ylläpitämään merkittävää brändiä, joka puhuttelee asiakkaita ja erottuu kilpailussa. Se on enemmän kuin pelkkä suunnitelma – se on yrityksen sielu ja lupaus asiakkaille siitä, mitä he voivat odottaa.


Hyvin rakennettu brändi luo luottamusta, joka on oikotie ostopäätökseen. Ota meihin yhteyttä kun haluat jutella aiheesta lisää.