Vuoden alku pitäisi olla monille yrityksille se hetki, kun pohditaan vuoden markkinointiponnisteluja. On täysin ymmärrettävää, että suunnittelu jää viime tippaan tai jopa kokonaan tekemättä. Markkinointistrategian ja -suunnitelman tekeminen vie kuitenkin oman aikansa. Molempien suunnittelua voidaan kuitenkin helpottaa luomalla yrityksen brändin kulmakivet kerralla kuntoon. Voidaankin perustellusti sanoa, että markkinointistrategian toteuttaminen ilman brändistrategiaa voi helposti olla rahan ja resurssien hukkaa.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia:

Mikä on brändistrategia ja miksi se on tärkeä?”

5 syytä, miksi markkinointi ilman brändistrategiaa on rahanhukkaa

  1. Epäjohdonmukaisuus: Ilman selkeää brändistrategiaa, markkinointiviestintäsi voi olla epäjohdonmukaista, mikä voi johtaa sekaannukseen kohderyhmässäsi ja heikentää brändisi muistettavuutta.
  2. Samankaltaisuus: Brändistrategian yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa määrittelemään millä tavoin yritys on ainutlaatuinen ja miten se eroaa kilpailijoistaan. Ilman tätä, markkinointitoimenpiteesi voivat olla samankaltaisia kuin kilpailijoiden, tehden brändistäsi vähemmän erottuvan.
  3. Huono investointi: Markkinointi ilman selkeää brändistrategiaa voi johtaa hajanaisiin ja tehottomiin kampanjoihin, mikä on luonnollisestikin huono investointi.
  4. Asiakassuhteiden rakentamisen haasteet: Brändistrategia auttaa luomaan tunnesiteen asiakkaisiin. Ilman sitä, markkinointiponnistelut saattavat jäädä pinnallisiksi, eivätkä auta luomaan pitkäaikaista asiakassuhdetta.
  5. Suunnan puute: Brändistrategia tarjoaa suunnan ja tarkoituksen markkinointitoimille. Ilman sitä, markkinointi voi olla kohdennettu väärälle yleisölle ja viestiä vääriä asioita.

Lyhyesti sanottuna, markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma ilman taustalla olevaa vahvaa brändistrategiaa voi johtaa hukkaan heitettyihin euroihin, sillä markkinoinnin toimenpiteet eivät välttämättä tue yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Brändistrategia on perusta, jonka päälle tehokas markkinointi rakennetaan.


Hyvin rakennettu brändi luo luottamusta, joka on oikotie ostopäätökseen. Ota meihin yhteyttä kun haluat jutella aiheesta lisää.