Kuten Maukka Perusjätkä hitillään aikoinaan lauloi, vaatteet on mun aatteet. Vertauskuvallisesti voidaan sanoa, että yritysilme on kuin yrityksen vaatteet. Ne kertovat paljon ”kantajastaan” eli yrityksestä ja välittävät tiettyjä viestejä, arvoja ja persoonallisuuden piirteitä. Esimerkiksi yrityksen logo, väripaletti, typografia ja muut visuaaliset elementit toimivat samalla tavalla kuin vaatteiden värit, tyylit ja laatu. Ne luovat ensivaikutelman ja auttavat muodostamaan kuvan siitä, millainen yritys on ja mitä se edustaa.

Se, miten yleisö näkee brändisi, riippuu useista keskeisistä elementeistä. Tässä blogissa pureudun näihin elementteihin – logo, typografia, väripaletti, graafiset elementit ja valokuvien tyyli – ja kerron, miten ne yhdessä luovat vahvan ja houkuttelevan yritysilmeen, joka tukee yrityksen brändiä.

Yritysilmeen elementit

Esittelen tässä yritysilmeen elementit hyödyntämällä asiakasreferenssiämme Handataa ja heille luomaamme yritysilmettä.

Logo

Logo on usein ensimmäinen asia, johon potentiaalinen asiakas kiinnittää huomiota. Se on brändin sydän ja sielu, symboli, joka tiivistää yrityksen arvot ja identiteetin. Logon suunnittelussa keskitytään yksinkertaisuuteen, muistettavuuteen ja monikäyttöisyyteen. Sen tulisi olla helposti tunnistettava eri kokoluokissa ja erilaisissa medioissa. Lue myös blogi-tekstini hyvän logon ominaisuuksista. Muista kuitenkin, ettei logo ole sama kuin brändi.

Typografia

Typografialla, eli käyttämilläsi fonteilla, on suuri vaikutus siihen, miten viestisi koetaan. Hyvin valittu fontti tukee brändin persoonaa ja tekee viestinnästä selkeää ja yhtenäistä. Olipa kyseessä sitten klassinen serif-fontti tai moderni sans-serif, typografian tulisi heijastaa yrityksesi arvoja ja tyyliä.

Väripaletti

Värit herättävät tunteita ja välittävät viestejä. Yrityksen väripaletti on tärkeä osa visuaalista identiteettiä. Oikein valitut värit edistävät brändin tunnistettavuutta ja luovat halutun tunnelman. Olipa kyseessä energinen oranssi, luotettava sininen tai ylellinen kulta, värien tulee olla johdonmukaisia kaikissa brändin kosketuspisteissä. Oikeilla värivalinnoilla erotut myös kilpailijoista helpommin.

Graafiset elementit

Graafiset elementit, kuten ikonit, kaaviot ja muut visuaaliset kuviot, ovat avainasemassa yritysilmeen rakennuksessa. Ne tukevat ja täydentävät muita visuaalisia elementtejä, kuten logoa ja typografiaa, luoden yhtenäisen ja tunnistettavan kokonaisuuden.

Valokuvien tyyli

Kuvat voivat olla voimakkaita viestinnän välineitä. Niiden tyyli ja laatu voivat vaikuttaa suuresti siihen, miten yrityksesi koetaan. Ammattimaisesti otetut, brändin arvoja heijastavat valokuvat luovat vakuuttavan ja uskottavan kuvan yrityksestäsi. Jo pelkästään yhdenmukaisella kuvien jälkikäsittelyllä, saadaan huonommistakin kuvista rakennettua johdonmukainen ja tunnistettava kokonaisuus.

Graafinen ohjeisto

Yritysilme kootaan ohjeistoksi, josta knokkelasti voidaan tarkastaa, miten mitäkin elementtiä on tarkoitus käyttää. Sen tarkoitus on pitää huoli siitä, että yritysilme pysyy yhtenäisenä siitä riippumatta, kuka käyntikorttia, messuseinää, esitettä tai vaikkapa nettisivuja seuraavaksi suunnittelee.

Handatan graafinen ohjeisto

Yhdistämällä nämä elementit huolellisesti, voidaan luoda vahva ja erottuva yritysilme, joka puhuttelee kohderyhmääsi ja edistää haluamaasi yritysmielikuvaa. Muista, että johdonmukaisuus on avain kaikessa brändäyksessä – elementtien tulee tukea toinen toistaan, jolloin ne yhdessä koettuna luovat vahvan ja tunnistettavan yritysilmeen.

Kuten vaatteet, myös yritysilme voi kehittyä ja muuttua ajan myötä, pysyäkseen ajan tasalla ja heijastaakseen yrityksen kasvua ja muutosta. Se voi myös olla monipuolinen, joustava ja sopeutua eri tilanteisiin ja ympäristöihin.

Lopulta, vaikka yritysilme on tärkeä, se on vain yksi osa yrityksen kokonaisbrändistä. Arvot, yrityskulttuuri, asiakaskokemus ja tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet, vastaavat ihmisen ”luonnetta” ja ”sydäntä”. Nämä sisäiset tekijät ovat yhtä tärkeitä, jollei peräti tärkeämpiä, kuin ulkoinen ilme eli ”vaatteet”.


Hyvin rakennettu brändi luo luottamusta, joka on oikotie ostopäätökseen. Ota meihin yhteyttä kun haluat jutella aiheesta lisää.