Toisin kuin taktisen markkinoinnin, brändityön mittaamista pidetään vaikeana ja kalliina toimenpiteenä. Kun laitat mainoksen lehteen tai kampanjan someen, pystyt melko helposti päättelemään, toiko panostus euroja kassaan. Et kuitenkaan tiedä, vaikuttiko mainos myöhempään ostopäätökseen. Yhä useampi myös ymmärtää, että pitkäjänteinen brändin rakentaminen on investointi, joka kasvattaa yrityksen arvoa ja tuo lisää liikevaihtoa. Ehkä hieman vaikea saavuttaa, mutta brändäyksen lopullisena tavoitteena on tehdä tuotteesta niin haluttu ja välttämätön, että sen myyminen on tarpeetonta.

Brändisitoutumisen neljä askelta

Marty Neumeier kuvailee brändisitoutumisen skaalaa tikapuina.

  1. Alin askelma on ”Tyytyväinen”, jolla oleva asiakas on kokenut brändin tuotteen tai palvelun ja huomannut sen vastaavan hänen odotuksiaan.
  2. Seuraava askel tikapuilla on ”Ilahtunut”, jolla asiakas on kokenut positiivisen yllätyksen ollessaan vuorovaikutuksessa brändisi kanssa. Tässä vaiheessa asiakassuhde voi jo muuttua uskollisuudeksi brändiä kohtaan.
  3. Kolmas askel on ”Sitoutunut”, jolla asiakas liittyy brändisi heimoon, johon kuuluminen kasvattaa asiakasuskollisuutta ja tunnesidettä brändiä kohtaan.
  4. Huipulla siintää: ”Voimaantunut”. Tällä askeleella asiakas luottaa siihen, että brändisi tukee hänen asemaa yhteiskunnassa ja mahdollistaa henkilökohtaisen tai liiketoiminnan kasvun. Nämä brändiheimon jäsenet houkuttelevat myös muita, suosittelevat brändiä itsevarmasti ja seisovat brändilupauksesi takana.

Miten mittaan brändini tehokkuutta?

Tikapuun askelmien pohjalta voidaan luoda kahdeksan vaiheinen kysely, joka mittaa yrityksen edistymistä brändityössään. Säännöllisesti tätä kyselyä suorittamalla, yritys voi seurata brändin rakentamisen tehokkuutta ja tunnistaa parannettavia osa-alueita. Ymmärrys siitä, missä brändi kulkee asiakkaiden mielissä, helpottaa tekemään oikeasuuntaisia yrityksen brändi- ja markkinointistrategisia päätöksiä.


Hyvin rakennettu brändi luo luottamusta, joka on oikotie ostopäätökseen. Ota meihin yhteyttä kun haluat jutella aiheesta lisää.